Sức mạnh của Facebook !

Năm nay Đà nẵng mình tạm ngưng việc úp Danang Super league 2018 lên trang Diễn đàn mà là ở đây :
https://www.facebook.com/groups/1633120306713238/about/
Mỗi cái đều có ưu và nhược của nó. Mình hơi hoài cổ nên vẫn khoái "ba cái vụ nặc danh rồi gây nhau trên Diễn đàn" hơn, dù gì nó vẫn thể hiện "cái thật" của từng người, từng đội, giống như đang nhậu rượu gạo vĩa hè nhưng thỏa mái. Facebook giờ đây có vẽ lịch sự quá, giống như đang ngồi Nhà hàng có tiếp thị nhưng không được hút thuốc.
 

Bình luận từ Facebook

Top