Có gì mới?

Latest profile posts

Em cần thanh lý một số mút còn rất mới, đánh dưới 10 ngày, có 2 mút mới cắt ra test
Rakza 7 đen ( 2 miếng đen )
Donic Z3 đỏ 1 miếng
3 miếng trên đồng giá 400k/ miếng
Ten 19 cũ 250k
Tất cả vừa cốt chuẩn
0913688512 Zalo
Thanh lý hộ anh bạn cốt vợt Loki Rxton 1 kèm mặt đỏ victas V 15 Limber, mặt đen Victas V 15 Extra còn chơi tạm , 100 quả bóng tập như hình. Giá 600 k, giá trị thấp uư tiên lấy cả ! Liên hệ ☎️& Zalo0369347 ba năm sáu để có hình ảnh l
Top