Mặt vợt Khỉ Zít Đỏ Red Monkey bản 50 độ

Trainee

Đại Tá
Nói chung cốt Nittaku ở VN khó được phổ biến vì giá không rẻ và không dễ đánh, dễ phối mút (như đt mà không cho đổi sim xưa), đó là em nói trên số đông! Không bàn với các fan hãng hay một số bác quá kết 1 cây nào đó!
Bản thân em chơi qua mấy cây như Feruku thấy cũng ổn; sang tý có chơi Hozl Sieben, Goriki S.Drive, … nhưng cứ cây này đắt tiến y rằng độ thỏa mãn giảm dần theo! :D
Thôi không lan man loãng sau chủ đề!
 

Bình luận từ Facebook

Top