Kết quả giải Premiership 2014 bóng bànTân Yên (Hạng chim cú)

tkh

Binh Nhì
I. Giải đơn:
Nhóm A: ( Cả 3 VĐV bằng điểm)
1. Đồng_NC
2. Thẩn_LC
3. Hiếu ( Điện tử)
Nhóm B:
1. Nghiễm_CX
2. Ngạn_QT
3. Tam_CX
Nhóm C:
1. Nam_QT
2. Bảo ( GV)
3. Hưng_ĐH
II. Giải đôi:
Nhóm A:
Nhất: Hiếu - Điều
Nhì: Thẩn - Đồng
Ba: Thu - Hồng
 

Bình luận từ Facebook

Top