Giải Bóng Bàn Năng Khiếu Tây Ninh Mở Rộng 2015

Yinhe Galaxy

Trung Sỹ
Dưới Đây Là Hình Ảnh Giải Bóng Bàn Năng Khiếu Tây Ninh Mở Rộng Ngày 6/6/2015
Chúc tất cả các cháu năng khiếu & tất cả trọng tài có mặt trong giải
Cùng tất cả thành viên trên diễn đàn bongban chấm ORG có một ngày xem ảnh thật vui.
Yinhe Galaxy.


Sẽ gởi lên tiếp sau khi giải lao
Xin đừng rời khỏi màn hình.
:):):)
 

Bình luận từ Facebook

Top