Điều lệ thi đấu giải Bóng bàn Trẻ, Thiếu niên, Nhi đồng toàn Quốc năm 2017

Đệ Tử Kỳ An

Thượng Tá
UBND TỈNH BẮC KẠN
BTC ĐĂNG CAI GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG BÀN TRẺ, THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG TOÀN QUỐC NĂM 2017


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: /KH-BTC

Bắc Kạn, ngày tháng 5 năm 2017

KẾ HOẠCH
Đăng cai tổ chức Giải vô địch Bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng
toàn quốc năm 2017, tranh giải Báo Thiếu niên Tiền phong lần thứ 51


Căn cứ Điều lệ số 02/LĐBBVN ngày 14/02/2017 của Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam về Giải vô địch Bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm 2017, tranh giải Báo Thiếu niên Tiền phong lần thứ 51;
Căn cứ Công văn số 256/TCTDTT-TTTTCII ngày 28/02/2017 của Tổng cục Thể dục thể thao về việc Ủy nhiệm đăng cai tổ chức Giải vô địch Bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm 2017;
Căn cứ Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc thành lập Ban Tổ chức đăng cai tổ chức Giải vô địch Bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm 2017, tranh giải Báo Thiếu niên Tiền phong lần thứ 51 tại tỉnh Bắc Kạn;
Ban Tổ chức đăng cai tổ chức Giải vô địch Bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm 2017, tranh giải Báo Thiếu niên Tiền phong lần thứ 51 tại tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch đăng cai tổ chức Giải với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích

- Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực cần thiết để phối hợp với cơ quan chuyên môn của Tổng cục Thể dục thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam tổ chức thành công Giải vô địch Bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm 2017, tranh giải Báo Thiếu niên Tiền phong lần thứ 51 tại tỉnh Bắc Kạn. Qua đó, góp phần phát triển rộng rãi phong trào tập luyện Bóng bàn trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là lứa tuổi thanh thiếu niên, nhi đồng.
- Giáo dục truyền thống cho các em thiếu niên, nhi đồng nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017).

2. Yêu cầu
- Giải vô địch được tổ chức đảm bảo an toàn, tiết kiệm, có chất lượng và hiệu quả cao, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, địa phương để nâng cao tính chủ động trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

II. QUY MÔ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC
1. Quy mô tổ chức
: Là giải thi đấu toàn quốc, hàng năm quy tụ trên 30 đoàn tham dự với khoảng 500 vận động viên.
2. Thời gian: Từ ngày 22/7 - 31/7/2017.
3. Địa điểm: Tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Bắc Kạn.
III. NỘI DUNG
1. Lễ dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng, liệt sĩ

- Thời gian: 7h30’, ngày 25/7/2017.
- Địa điểm: Tại Đài tưởng niệm thành phố Bắc Kạn.
- Thành phần tham dự: Ban Tổ chức đăng cai tổ chức Giải, đại biểu mời, đại diện các đoàn vận động viên (mỗi đoàn gồm 01 trưởng đoàn, 02 vận động viên), đại diện lực lượng trọng tài…
- Nội dung chương trình:
+ Dâng hương, đặt vòng hoa.
+ Đọc diễn văn tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng, liệt sĩ.

2. Chương trình khai mạc Giải vô địch Bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm 2017, tranh giải Báo Thiếu niên Tiền phong lần thứ 51
- Thời gian: 8h00’, ngày 25/7/2017.
- Địa điểm: Tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Bắc Kạn.
- Nội dung chương trình:
+ Ổn định tổ chức;
+ Chương trình nghệ thuật chào mừng của các em thiếu niên, nhi đồng thành phố Bắc Kạn (20 - 25 phút);
+ Lễ chào cờ (do Đội nghi thức Đội thực hiện);
+ Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu;
+ Phát biểu khai mạc của Trưởng Ban Tổ chức đăng cai tổ chức Giải;
+ Tặng hoa, cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên;
+ Tuyên thệ của vận động viên, trọng tài;
+ Kết thúc lễ khai mạc, tổ chức thi đấu.

3. Nội dung thi đấu: Theo Điều lệ số 02/LĐBBVN ngày 14/02/2017 của Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam.
4. Chương trình giao lưu văn nghệ
- Thời gian: 20h00’, ngày 24/7/2017.
- Địa điểm: Tại Nhà Văn hóa tỉnh Bắc Kạn.
- Nội dung chương trình (có chương trình cụ thể sau).

5. Chương trình họp chuyên môn, bốc thăm; tổ chức thi đấu và trao thưởng cho các vận động viên đoạt giải
(Có lịch hoạt động cụ thể gửi kèm)
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí tổ chức đăng cai chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và nguồn xã hội hóa.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Là cơ quan thường trực của Ban Tổ chức đăng cai Giải, chịu trách nhiệm phối hợp với cơ quan chuyên môn của Tổng cục Thể dục thể thao - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam và các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức Giải theo Kế hoạch.
- Tổ chức khắc phục hạn chế về ánh sáng nhà thi đấu: Làm rèm che ánh sáng tự nhiên, lặp đặt bổ sung bóng điện chiếu sáng (theo yêu cầu của Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam tại Công văn số 102/LĐBBVN ngày 27/12/2016 về việc đề nghị khắc phục một số hạn chế để tổ chức Giải vô địch Bóng bàn trẻ, TN, NĐ toàn quốc năm 2017 tại tỉnh Bắc Kạn).
- Chuẩn bị lực lượng trọng tài của địa phương, sân bãi, dụng cụ, bàn bóng… phục vụ thi đấu Giải; đảm bảo về cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết tổ chức lễ khai mạc, bế mạc và trao thưởng.
- Đảm bảo kinh phí triển khai các nhiệm vụ chuyên môn của địa phương đăng cai tổ chức Giải, kinh phí bồi dưỡng lực lượng phục vụ, y tế, bảo vệ làm nhiệm vụ tại Giải… (không bao gồm kinh phí vật tư thi đấu, giải thưởng và chế độ bồi dưỡng các thành viên Ban Tổ chức Trung ương, trọng tài).
- Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền về Giải; tổ chức căng treo băng rôn tuyên truyền tại các trục đường, phố chính trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, khu vực trong, ngoài Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Bắc Kạn và tại các huyện: Chợ Mới, Ngân Sơn, Ba Bể.
- Chỉ đạo các cơ sở lưu trú du lịch, khách sạn, nhà hàng trên địa bàn thành phố Bắc Kạn và huyện Ba Bể nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo ổn định giá phục vụ nhu cầu lưu trú của các đoàn vận động viên; chỉ đạo các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh lữ hành du lịch tăng cường quảng bá và mở rộng dịch vụ du lịch phục vụ nhu cầu tham quan của các đoàn vận động viên; hỗ trợ liên hệ địa điểm ăn, nghỉ cho các đoàn vận động viên.
- Tham mưu văn bản kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tham gia tài trợ quảng bá, tuyên truyền về Giải.
- Xây dựng kịch bản chương trình khai mạc, bế mạc và trao thưởng. Cử cán bộ chuyên môn phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức dàn dựng, luyện tập cho các em thiếu niên, nhi đồng tham gia biểu diễn chương trình văn nghệ chào mừng trong phần khai mạc Giải.
- Tham mưu Giấy mời, danh sách đại biểu mời dự khai mạc, bế mạc Giải.
- Tham mưu thành lập Tiểu ban phục vụ, y tế, bảo vệ, tình nguyện viên và kế hoạch hoạt động chi tiết của Tiểu ban phục vụ để triển khai các nhiệm vụ được giao; bố trí lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ các đoàn trong quá trình thi đấu tại tỉnh Bắc Kạn.
- Chỉ đạo Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn cử cán bộ chuyên môn phối hợp thực hiện chương trình văn nghệ chào mừng khai mạc Giải và chuẩn bị các tiết mục tham gia Chương trình giao lưu văn nghệ.
- Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn chuẩn bị hội trường, âm thanh, ánh sáng, cán bộ phục vụ Chương trình giao lưu văn nghệ.
- Tham gia họp báo với Ban Tổ chức giải Trung ương tại Hà Nội.
- Tham mưu và tổ chức thực hiện Chương trình gặp mặt, tiệc chiêu đãi các thành viên Ban Tổ chức, trọng tài trung ương, địa phương; các đại biểu mời; đại diện trưởng đoàn, huấn luyện viên các đoàn tham dự Giải (chiều tối ngày 24/5/2017).
- Cung cấp danh sách các đoàn vận động viên tham dự Giải cho Công an tỉnh để đảm bảo công tác an ninh, trật tự.
- Chuẩn bị lực lượng vận động viên tham dự Giải.

2. Tỉnh đoàn
- Chủ trì huy động 01 Đội nghi thức Đội tổ chức tập luyện phục vụ lễ khai mạc Giải.
- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng chương trình, lựa chọn từ 30 - 40 em thiếu niên, nhi đồng tham gia luyện tập chương trình văn nghệ chào mừng khai mạc Giải, thời lượng khoảng 20 phút.
- Huy động 35 em thiếu niên thực hiện nhiệm vụ cầm biển tên đoàn và 600 em thiếu niên, nhi đồng tham gia cổ vũ khai mạc Giải.
- Xây dựng chương trình, chuẩn bị bài diễn văn, vòng hoa, tăng âm, loa đài, nhạc Chiêu hồn tử sĩ, kỹ thuật viên âm thanh và cán bộ dẫn chương trình Lễ dâng hương.
- Chủ trì phối hợp với Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh, Trung tâm Văn hóa tỉnh và các đơn vị liên quan, các đoàn vận động viên tổ chức Chương trình giao lưu văn nghệ.

3. Công an tỉnh
- Xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn cho các đoàn vận động viên tham gia Giải; đảm bảo an ninh, trật tự tại địa điểm thi đấu và lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ thành phố Bắc Kạn.
- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp biển phù hiệu cho xe ô tô của các đoàn vận động viên tham dự Giải.

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
- Phối hợp với Công an tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình tổ chức Giải.
- Cử lực lượng tiêu binh phục vụ lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ thành phố Bắc Kạn.

5. Sở Y tế
- Cử lực lượng y, bác sĩ làm nhiệm vụ thường trực cấp cứu, chữa trị chấn thương cho các vận động viên tại địa điểm tổ chức Giải và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho các đoàn vận động viên trong thời gian lưu trú tại Bắc Kạn.
- Chỉ đạo các nhà hàng, cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn thành phố Bắc Kạn đảm bảo tốt công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm.

6. Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn, Cổng Thông tin điện tử tỉnh.
- Chủ động phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa tin thường xuyên về Giải trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.
- Kịp thời đưa tin, phản ánh kết quả thi đấu của các đoàn vận động viên trong suốt thời gian tổ chức Giải.
- Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn tổ chức truyền hình trực tiếp một số trận thi đấu tranh Giải và Chương trình giao lưu văn nghệ trên sóng truyền hình tỉnh để phục vụ nhân dân.

7. Công ty Điện lực Bắc Kạn
Đảm bảo cung cấp điện ổn định cho khu vực thành phố Bắc Kạn trong quá trình tổ chức Giải để phục vụ cho việc sinh hoạt của các đoàn vận động viên và hoạt động tổ chức thi đấu.
8. Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn
- Tổ chức căng treo cờ hoa, chỉnh trang đô thị trong thời gian từ ngày 15/7 đến ngày 31/7/2017 để tạo không khí, ấn tượng cho các đoàn đến tham dự Giải.
- Phối hợp với Tỉnh đoàn huy động các em thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn thành phố Bắc Kạn tham gia các hoạt động theo Kế hoạch.
- Chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Bắc Kạn tổ chức vệ sinh, đóng mở cổng Đài tưởng niệm phục vụ cho lễ dâng hương theo Kế hoạch.

9. Vườn Quốc gia Ba Bể
Tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn vận động viên tham quan, nghỉ dưỡng tại Khu du lịch Ba Bể trong thời gian tổ chức Giải. Xem xét miễn, giảm phí tham quan cho các đoàn vận động viên.
Trên đây là Kế hoạch đăng cai tổ chức Giải vô địch Bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm 2017, tranh giải Báo Thiếu niên Tiền phong lần thứ 51 tại tỉnh Bắc Kạn./.

Nơi nhận:
Gửi bản giấy:
- Tổng cục TDTT;
- Liên đoàn Bóng bàn VN;
- Sở VHTTDL;

Gửi bản điện tử:
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, cơ quan: Sở TT&TT; Sở Y tế;
Tỉnh đoàn; Công an tỉnh; Bộ CHQS tỉnh;
Vườn QG Ba Bể;
- Công ty Điện lực Bắc Kạn;
- Báo Bắc Kạn; Đài PTTH Bắc Kạn;
Cổng TTĐT tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, Nhung


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Duy Hưng

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG
Giải vô địch Bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm 2017,
tranh giải Báo Thiếu niên Tiền phong lần thứ 51 tại tỉnh Bắc Kạn

(Kèm theo Kế hoạch số ………/KH-BTC ngày ……/5/2017 của BTC Đăng cai Giải vô địch Bóng bàn
trẻ, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm 2017)Thời gian

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Địa điểm

Ngày

Giờ

22/7/2017

Cả ngày

Đón tiếp các thành viên BTC giải Trung ương; các đoàn VĐV

Sở VHTT&DL

Đội tình nguyện viên


Nhà thi đấu TDTT
23/7/2017

08h30

Bốc thăm thi đấu nội dung đồng đội các lứa tuổi và đơn nhi đồng

BTC giải trung ương


Sở VHTT&DL

Nhà thi đấu TDTT
15h00

Họp trọng tài

BTC giải trung ươngNhà thi đấu TDTT
24/7/2017

08h30

Bốc thăm thi đấu nội dung đôi và đơn trẻ, thiếu niên

BTC giải trung ương
18h00

Gặp mặt, dự tiệc chiêu đãi các thành viên BTC, trọng tài trung ương, địa phương; các đại biểu mời; đại diện trưởng đoàn, huấn luyện viên các đoàn tham dự giải

Sở VHTT&DL

BTC giải trung ương


Nhà thi đấu TDTT
19h30

Đêm giao lưu văn nghệ

Tỉnh đoàn

- Đoàn NTDT tỉnh
- Trung tâm VH tỉnh
- Các đoàn VĐV


Nhà Văn hóa tỉnh
25/7/2017

7h30

Lễ dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ

Tỉnh đoàn

- Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT
- Các đoàn VĐV
- Đội Tiêu binh Bộ CHQS tỉnh


Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thành phố Bắc Kạn
8h00

Lễ khai mạc giải

Sở VHTT&DL

- BTC giải trung ương
- Các đoàn VĐV
- Tỉnh đoàn


Nhà thi đấu TDTT
8h30

Thi đấu (theo lịch thi đấu của BTC giải)

BTC giải trung ương

Sở VHTT&DL


Nhà thi đấu TDTT
26 - 31/7/2017


Thi đấu (theo lịch thi đấu của BTC giải)

BTC giải trung ương

Sở VHTT&DL


Nhà thi đấu TDTT
31/7/2017


- Thi đấu chung kết cá nhân các lứa tuổi
- Bế mạc giải

BTC giải trung ương

Sở VHTT&DL


Nhà thi đấu TDTT

 

Đệ Tử Kỳ An

Thượng Tá
Cần cái này ai có Post giúp nha!
Căn cứ Điều lệ số 02/LĐBBVN ngày 14/02/2017 của Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam về Giải vô địch Bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm 2017, tranh giải Báo Thiếu niên Tiền phong lần thứ 51
 

minhvotdoc

Trung Sỹ
Quá thất vọng với sự chuẩn bị ko chuyên nghiệp về sân bãi và ánh sáng cho giải của Bắc kạn. Bàn lởm, sân trơn trượt như nhà thi đấu phường, vđv phải thay giày cả loạt, ánh sáng chói mắt vì rèm che mỏng manh và ko thể che hết. Nói chung sẽ làm chất lượng chuyên môn của giải vứt đi 30%. Thất vọng!
 

Bình luận từ Facebook

Top