CLB bóng bàn 12 Núi Trúc

DucCat

Đại Tá
Lâu lắm rồi ko vào nói chuyện và giao lưu với mọi người!Mọi người chấp mình 4-5 phát nhớ để khi nào có thời gian xin phép gia gặp mọi người 1 trận!Trình mình gà lắm!
 

Bình luận từ Facebook

Top