C6 hôm nay

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Từ ngày chú từ bỏ bóng bàn theo lệnh của gấu mẹ vĩ đại thì tình hình hoạt động tryền thông của "sân mới 3 bàn C6" có chiều giảm sút. Nay chú đăng đàn trở lại hứa hẹn BB quê mình sẽ được quảng cáo nhiều hơn. Cái topic gà tươi Mỹ đình đâu rồi ấy nhỉ.
Hình như bác @Drhongson tham gia sinh hoạt ở Câu lạc bộ này, cháu mem mới, hôm nào xin đến chơi, ban đầu là xã giao, sau đó nếu có duyên, may mắn có thể được cùng bác tán chuyện thiên hạ
 

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
Hôm nọ gặp cậu Việt, phải tầm C cứng diễn đàn chơi ở đây. Thế mà không dám chấp tôi, tất nhiên Hr bị 3 roi vào m*ng, không kịp đỡ quả séc chuội bay như tên lửa (hất toàn rúc).
 

backhand-ghost

Đại Tá
Hôm nọ gặp cậu Việt, phải tầm C cứng diễn đàn chơi ở đây. Thế mà không dám chấp tôi, tất nhiên Hr bị 3 roi vào m*ng, không kịp đỡ quả séc chuội bay như tên lửa (hất toàn rúc).
Bác đi khắp nơi nhỉ, bữa Cổ Nhếu bữa C6.
Việt nó vừa nhanh vừa khỏe, bóng bền lắm.
 

Bình luận từ Facebook

Top