BTC Thông Báo Kết Quả Thi Đấu Cá Nhân - BẢNG B DSL 2017

BTC xin thông báo kết quả thi đấu cá nhân BẢNG B DSL 2017 vòng 1
upload_2017-4-25_21-2-6.png

upload_2017-4-25_21-2-34.png
upload_2017-4-25_21-3-10.png

upload_2017-4-25_21-3-56.png

 

Bình luận từ Facebook

Top