Song Han

Tin nhắn hồ sơ Latest activity Các bài đăng Giới thiệu

  • Em vào trang này cho dễ,chọn ảnh cần up đưa vào đây (bấm nút chon ản) - tiếp theo bấm upload - tiếp theo trả lời câu hỏi bảo mật rồi bấm OK - rồi copy link ảnh (link chèn diễn đàn) đưa sang diễn đàn - bấn gửi bài mới là xong !

    http://upanh.com/
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top