Topic dành cho những người sưu tầm cốt vợt

VR46

Đại Tá
Hôm nay mới tận mắt được xem và sờ 1 trong những cây huyền thoại đối với giới sưu tập. Nhưng nói thật, ngoài cái font chữ uốn éo thì nó chẳng có cái cửa gì mà so sánh với mấy em tem đồng mà @Red Arc đang có.
Theo đánh giá chủ quan của mình thì ko đẹp bằng em Trai Bơ Quyềnh ( vân rồng lộn) kế bên.
image.jpg
 

meoluoitmb

Đại Tá
Hôm nay mới tận mắt được xem và sờ 1 trong những cây huyền thoại đối với giới sưu tập. Nhưng nói thật, ngoài cái font chữ uốn éo thì nó chẳng có cái cửa gì mà so sánh với mấy em tem đồng mà @Red Arc đang có.
Theo đánh giá chủ quan của mình thì ko đẹp bằng em Trai Bơ Quyềnh ( vân rồng lộn) kế bên.
View attachment 60055
Anh gửi cho em cây Q được không anh
 

meoluoitmb

Đại Tá
Hôm nay mới tận mắt được xem và sờ 1 trong những cây huyền thoại đối với giới sưu tập. Nhưng nói thật, ngoài cái font chữ uốn éo thì nó chẳng có cái cửa gì mà so sánh với mấy em tem đồng mà @Red Arc đang có.
Theo đánh giá chủ quan của mình thì ko đẹp bằng em Trai Bơ Quyềnh ( vân rồng lộn) kế bên.
View attachment 60055
2 cái bao đẹp quá.
 

Bình luận từ Facebook

Top