Hà Nội Hurricane long - Nhờ các bác xem hộ đây là hàng giả hay thật?

hungba

Binh Nhất
- em mới mua em này các bác xem giúp em nó là thật hay giả ạ?.
 

Attachments

  • 2.png
    1.7 MB · Đọc: 0
  • 3.png
    1.6 MB · Đọc: 0
  • 6.png
    1.6 MB · Đọc: 0
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top