Tuyen Chien

Đam mê bóng bàn nhưng đến với môn này khá muộn, cho nên trình độ có hạn. Mong được học hỏi để cải thiện thêm
Nơi ở
Vũng Tàu
Gender
Male

Chữ ký

Vis Gold; FH Dignic 09C, BH Dignic 09C
Long 5 W968; FH: H3 ML 42 Blue; BH:H3 ML 37 Orange
Vis Tem đồng không số; FH: Dignic 05, BH: Ten 05

Người theo dõi

Các danh hiệu

 1. 10

  I Like It a Lot

  Your messages have been positively reacted to 25 times.
 2. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 3. 2

  Somebody Likes You

  Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
 4. 1

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
Top