CLBNguyenTrai_HungMo

Nơi ở
12 Núi Trúc
Gender
Male

Chữ ký

CLB Bóng Bàn Nguyễn Trãi
Địa chỉ: Số 12 Núi Trúc
Điện thoại: 0988050564 (Mạnh Hùng)

Các danh hiệu

  1. 2

    Somebody Likes You

    Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
  2. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.
Top