Tìm chổ chơi bóng khu vực Quỳnh Lưu.

quyen pham

Binh Nhì
Như tiêu đề nhờ các bác biết Quỳnh Lưu mình (khu vực thị trấn Giát) có chỗ nào chơi bóng bàn thì chỉ hộ e với à. Em tập chơi để duy trì sk là chính SDT 0901796039.
EM xin đa tạ ah,
 

Ngoc Le

Binh Nhì
Như tiêu đề nhờ các bác biết Quỳnh Lưu mình (khu vực thị trấn Giát) có chỗ nào chơi bóng bàn thì chỉ hộ e với à. Em tập chơi để duy trì sk là chính SDT 0901796039.
EM xin đa tạ ah,
Quỳnh Giang, Cây xăng Hoàng Lan có clb bóng bàn, thường chơi vào lúc 16h30 - 19h30
 

Bình luận từ Facebook

Top