Stiga Eternity vps v

TimoBoll Hồng

Thượng Tá
Cảm giác cốt cứng hơn, bóng va vào ít lưu bóng hơn, bóng hiểm hơn nhưng vẫn rung, kiểm soát tốt nhưng bóng nó không đều như timo zlc (đều quá cũng chán), không thiếu lực nếu dán các mặt bình thường (đừng dùng mặt có tính chất tàu là ok)
Thế à. Tại e hôk quên đáh cốt rung. Nó khó chịu lắm. Dòng này nó rung nhiều hôk a hay như R7 thôi.
 

Bình luận từ Facebook

Top