Mình đã chọn nhiều vợt bb cho riêng mình.

Tr. Thành

Binh Nhất
Em lúc mới chơi đua đòi mua dùng cây SAR mắt ngọc, ko cần biết trọng lượng nó bao nhiêu. cứ thế bưng về cùng cặp mặt Đonic S2, và ko biết tại sao mình thua (tất nhiên là có cả nguyên nhân trình non), mất cơ số bia lớn. Trong người vẫn quyết tâm nghĩ rằng vũ khí nào rồi khi chơi lâu sẽ thuần đc.
Ái chà, rồi cuối cùng điều kỳ diệu cũng đến.
 

Bình luận từ Facebook

Top