Harimoto bất ngờ thua ngược tay vợt Hàn Quốc

VPSV

Trung Sỹ
Lý do sao thế các bác? em coi không nhận ra vấn đề ở đâu? ...Lúc đầu Woojin nó đánh bình thường thì Harimoto ăn ngon, Woojin đổi qua rơ lốp bóng cao cũng không ăn được (Hari đập tới tấp), tới phút 8'15'' thì có sự khác biệt, bóng đi thấp nhanh hơn, thẳng hơn thì phải??? có vẻ lúc đó tốc độ và độ phán đoán của Hari bị giảm hoặc bị rối do đối thủ đổi rơ đánh bạo lực???
 

Bình luận từ Facebook

Top