Dream II 2017 tại Da Nang Super League

Đệ Tử Kỳ An

Thượng Tá
Lãnh đội Dream II thông báo:
Thời gian và địa điểm thi đấu vòng 5 DSL 2017, Đúng 8h00 ngày 28 -5-2017 chúng ta sẽ thi đấu vòng 5 tại Câu lạc bộ bóng bàn Phan châu Trinh ! Thân mời các chiến binh sắp xếp thời gian đến sớm 6h30 phút để coffee bày binh bố trận giữa: PCT và Dream II.(hội những người cùng khổ)
Thân !
 

Jin - NTG

Đại Uý
Lãnh đội Dream II thông báo:
Thời gian và địa điểm thi đấu vòng 5 DSL 2017, Đúng 8h00 ngày 28 -5-2017 chúng ta sẽ thi đấu vòng 5 tại Câu lạc bộ bóng bàn Phan châu Trinh ! Thân mời các chiến binh sắp xếp thời gian đến sớm 6h30 phút để coffee bày binh bố trận giữa: PCT và Dream II.(hội những người cùng khổ)
Thân !
Trận này căng quá anh ơi :)
 

Bình luận từ Facebook

Top