BTC Thông Báo Kết Quả Thi Đấu Đồng Đội DSL 2017

Em nghĩ nên gộp tất cả các hạng A B C D E F vào đánh loại trực tiếp vì các yếu tố sau
  • Tạo sự công bằng cho tất cả các VĐV tham gia DSL 2017 đều có quyền tham gia
  • Kiểm tra hệ số chấp điểm hiện tại có phù hợp cho các hạng

Được cái nọ thì phải hy sinh cái kia, thật khó đúng không. Với lại nếu có chia làm 2 cấp độ abc và def riêng thì cũng đâu có gì là "không công bằng" đâu Thành. Chỉ là làm cho các hạng đấu gần cân bằng nhau hơn thôi, chủ yếu là tránh tình trạng A1 - E, A1 - F thấy thương mấy vđv A rứa thôi.
 

TRUNG Y TẾ

Thiếu Uý
Được cái nọ thì phải hy sinh cái kia, thật khó đúng không. Với lại nếu có chia làm 2 cấp độ abc và def riêng thì cũng đâu có gì là "không công bằng" đâu Thành. Chỉ là làm cho các hạng đấu gần cân bằng nhau hơn thôi, chủ yếu là tránh tình trạng A1 - E, A1 - F thấy thương mấy vđv A rứa thôi.
E thấy chung cũng có cái hay mà chia cũng có cái hay, nhưng dù có chọn thi đấu ntn cũng nên lấy từ trên xuống, bao nhiêu vdv thì tùy
 

Jin - NTG

Đại Uý
Em nghĩ nên gộp tất cả các hạng A B C D E F vào đánh loại trực tiếp vì các yếu tố sau
  • Tạo sự công bằng cho tất cả các VĐV tham gia DSL 2017 đều có quyền tham gia
  • Kiểm tra hệ số chấp điểm hiện tại có phù hợp cho các hạng
update sớm nhá a ơi
 

Bình luận từ Facebook

Top