Bản tin clb Bóng bàn Thạch Thất

thangsontay

Binh Nhì


Trưởng bản lên dây cót đây

Bài tập thể lực môn bb viêt nam. khi bị dẫn điểm nên lấy lại bình tĩnh băng cách này và sau khi đó bóng lại tăng thêm xoáy.
 

hữu bằng

Trung Sỹ
mấy ông tàu khựa có biết cái món này ko nhỉ!!
có môn trong thể thao này chắc vn vô địchthèm Biathèm Bia
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top