Hà Nội Bán Sanwei Fextra 400k

M.Hoang

Đại Uý
Em bán cốt Sanwei fextra, 7 lớp gỗ. Cấu trúc Limba-Limba-Ayous-Ayous-Ayous-Limba-Limba, đánh khá giống clipper. Hình thức như mới, chưa sứt mẻ, chỉ có đen phần cán do mùa hè tay em ra nhiều mồ hôi. Cốt thuần gỗ nhưng tốc độ rất tốt, hợp tàu. Mua mới 750k, em bán lại 400k.


 

Longtroc

Trung Uý
Em bán cốt Sanwei fextra, 7 lớp gỗ. Cấu trúc Limba-Limba-Ayous-Ayous-Ayous-Limba-Limba, đánh khá giống clipper. Hình thức như mới, chưa sứt mẻ, chỉ có đen phần cán do mùa hè tay em ra nhiều mồ hôi. Cốt thuần gỗ nhưng tốc độ rất tốt, hợp tàu. Mua mới 750k, em bán lại 400k.


2 giờ đêm thức dậy giáo bán cốt, sự suy tư không hề nhỏ kska
 

bsnambvll

Binh Nhì
Em bán cốt Sanwei fextra, 7 lớp gỗ. Cấu trúc Limba-Limba-Ayous-Ayous-Ayous-Limba-Limba, đánh khá giống clipper. Hình thức như mới, chưa sứt mẻ, chỉ có đen phần cán do mùa hè tay em ra nhiều mồ hôi. Cốt thuần gỗ nhưng tốc độ rất tốt, hợp tàu. Mua mới 750k, em bán lại 400k.


Liên hệ sao bạn ơi ? zalo mình 0984924341.
 

hung321

Binh Nhì
Em bán cốt Sanwei fextra, 7 lớp gỗ. Cấu trúc Limba-Limba-Ayous-Ayous-Ayous-Limba-Limba, đánh khá giống clipper. Hình thức như mới, chưa sứt mẻ, chỉ có đen phần cán do mùa hè tay em ra nhiều mồ hôi. Cốt thuần gỗ nhưng tốc độ rất tốt, hợp tàu. Mua mới 750k, em bán lại 400k.


Bảo rồi ! Ko có duyên bán hàng , chỉ có duyên làm sếp mà ko nghe !
 

Bình luận từ Facebook

Top