son_bi_1987

Tin nhắn hồ sơ Latest activity Các bài đăng Giới thiệu

  • Hi Sơn! Thầy nhận ra rồi. Em là Sơn đen đen nhà dưới mạn cầu Cốc đúng không? Từ trước đến nay thầy vẫn dạy ở NVH Thiếu nhi, và vẫn chơi bóng đều. Em đang công tác ở đâu? Đã vợ con gì chưa? Trình độ bóng bàn đến đâu rồi? Khi nào về thầy trò mình giao lưu bóng bàn nhé. Hôm nay thầy đang ở Huế, đi theo chỉ đạo cho đội bóng bàn Ngân hàng nông nghiệp Thanh hóa thi đấu giải ngành.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top