Most messages

 1. 13,589

  Trạng .... CÁ

  Đại Tá 46 from nơi thường ở
  • Đường bóng
   13,589
  • Reaction score
   16,470
  • Điểm
   113
 2. 10,201

  vanuc

  Đại Tá
  • Đường bóng
   10,201
  • Reaction score
   2,175
  • Điểm
   113
 3. 10,093

  Trainee

  Đại Tá
  • Đường bóng
   10,093
  • Reaction score
   11,942
  • Điểm
   113
 4. 9,535

  meoluoitmb

  Đại Tá 46
  • Đường bóng
   9,535
  • Reaction score
   5,141
  • Điểm
   113
 5. 8,684

  lamtq

  Đại Tá 49 from HN-HCM
  • Đường bóng
   8,684
  • Reaction score
   10,691
  • Điểm
   113
 6. 8,398

  o3ma

  Đại Tá from Gầm bàn bóng
  • Đường bóng
   8,398
  • Reaction score
   12,220
  • Điểm
   113
 7. 7,709

  bachikho

  Đại Tá 50
  • Đường bóng
   7,709
  • Reaction score
   6,595
  • Điểm
   113
 8. 7,509

  phi hung

  Đại Tá from HN
  • Đường bóng
   7,509
  • Reaction score
   5,495
  • Điểm
   113
 9. 6,769

  Duongapaco

  Đại Tá
  • Đường bóng
   6,769
  • Reaction score
   2,657
  • Điểm
   113
 10. 6,029

  archer

  Đại Tá
  • Đường bóng
   6,029
  • Reaction score
   5,842
  • Điểm
   113
 11. 5,988

  hunghanoi

  Super Moderators
  • Đường bóng
   5,988
  • Reaction score
   997
  • Điểm
   113
 12. 5,702

  tosiosHD

  Đại Tá 41
  • Đường bóng
   5,702
  • Reaction score
   3,974
  • Điểm
   113
 13. 5,510

  Drhongson

  Đại Tá 63
  • Đường bóng
   5,510
  • Reaction score
   1,439
  • Điểm
   113
 14. 5,253

  hungtv2002

  Đại Tá
  • Đường bóng
   5,253
  • Reaction score
   2,578
  • Điểm
   113
 15. 4,701

  Nam_HaiDuong

  Đại Tá from Hải Dương
  • Đường bóng
   4,701
  • Reaction score
   3,244
  • Điểm
   113
 16. 4,425

  NTBB

  Super Moderators
  • Đường bóng
   4,425
  • Reaction score
   5,827
  • Điểm
   113
 17. 4,358

  docmaorg

  Đại Tá
  • Đường bóng
   4,358
  • Reaction score
   3,269
  • Điểm
   113
 18. 4,255

  mask2009

  Thiếu Uý 45 from Hà Đông, Hà Nội
  • Đường bóng
   4,255
  • Reaction score
   14
  • Điểm
   38
 19. 3,925

  anzippo

  Đại Tá
  • Đường bóng
   3,925
  • Reaction score
   3,517
  • Điểm
   113
 20. 3,913

  chaunguyen

  Đại Tá
  • Đường bóng
   3,913
  • Reaction score
   1,610
  • Điểm
   113
Top