Kết quả tìm kiếm

  1. Đ

    Cần tìm trung tâm đào tạo và giao lưu Bóng bàn tại thành phố Bắc Ninh

    Cháu đang học tại trường Đại học Kinh Bắc. Thời gian học tận 6 năm, mới biết chơi bóng bàn. Cháu muốn xin tham gia clb để giao lưu học hỏi kinh nghiệm của các bác các chú các a ạ
Top