Hà Nội Trao đổi cốt zhang zlc với boll zlc

M.Hoang

Đại Uý
Mình có cây Zhang ZLC còn mới chưa sứt mẻ gỗ già đẹp nặng 93g muốn giao lưu cốt boll ZLC thay đổi cảm giác. Ưu tiên giao dịch Hà Nội ạ.
1651299662344.png
1651299676548.png
 

Bình luận từ Facebook

Top