thi đấu giao hữu giữa nhóm Ai Liên và Nhóm Mút ghép

Ngày 27/6/2015 theo nguyện vọng của Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Thực phẩm ÁI LIÊN sẽ tổ chức đánh bóng bàn giao hữu với nhóm Mút Ghép thắt chặt tình đoàn kết và nâng cao tay nghề, kính mời các thành viên tập trung lúc 16g để thi đấu, sau đó sẽ ăn uống khiêu vũ cha cha cha nhé.
 
Last edited by a moderator:

Bình luận từ Facebook

Top