Huấn luyện bóng bàn (kiểu COVID)

Slupmi-Atled

Binh Nhì
Hi everyone,

I have one last question: would you like to subscribe to my YouTube channel? I can still use some members!

Click on the video, go to YouTube, log in and subscribe. ;)

Thanks and see you soon!
 

Slupmi-Atled

Binh Nhì
Xin chào tất cả mọi người, :)

Tiếng Việt không phải là ngôn ngữ tốt nhất của tôi, nhưng tôi thử nó. Xin lỗi vì bất kỳ sai lầm!

Tôi muốn chia sẻ một video. Bóng bàn trong thời gian virus. Bạn đã có thể tiếp tục chơi trong giai đoạn vừa qua? Tôi thích nghe nó! :cool:


Gửi những người bạn Việt Nam của tôi: Cảm ơn đã đăng ký kênh YouTube của tôi!

Cho đến lần sau! :cool:
 

Bình luận từ Facebook

Top