TP Hồ Chí Minh Giao lưu Xiom sigma II pro và Evolution MX-S

Toàn Bị Tán

Đại Uý
Tình hình là em có 2 mặt này, màu đen, nhưng do đang đánh GA chơi 2 mặt này thấy em nó quá nhanh quá nguy hiểm, địch chưa chết mà ta đã chết trước rồi :(, nên muốn giao lưu mặt nào mềm hơn :D
Có thể giao lưu 1 -1, 2-2 hoặc 2 mặt này đổi 1 mặt cũng được , ưu tiên màu đen , tại em chơi FH đen :)


Xiom Sigma II pro , em nó bị 1 sẹo nhỏ ko đáng kể.

CAM01867.jpg
CAM01870.jpg
CAM01871.jpg
CAM01869.jpg


Evolution MX-S ( mặt này hơi nhỏ, anh em có thể lấy về test thử trước khi hàng nhập về VN )

CAM01872.jpg
CAM01873.jpg


Liên hệ : O1 663 556 822
 
Last edited:

vietcan

Đại Tá
Tình hình là em có 2 mặt này, màu đen, nhưng do đang đánh GA chơi 2 mặt này thấy em nó quá nhanh quá nguy hiểm, địch chưa chết mà ta đã chết trước rồi :(, nên muốn giao lưu mặt nào mềm hơn :D
Có thể giao lưu 1 -1, 2-2 hoặc 2 mặt này đổi 1 mặt cũng được , ưu tiên màu đen , tại em chơi FH đen :)


Xiom Sigma II pro , em nó bị 1 sẹo nhỏ ko đáng kể.

View attachment 77475 View attachment 77476 View attachment 77477 View attachment 77478

Evolution MX-S ( mặt này hơi nhỏ, anh em có thể lấy về test thử trước khi hàng nhập về VN )

View attachment 77481 View attachment 77482

Liên hệ : O1 663 556 822
Bác giao lưu Mx.s với FX.p ko
 

bongbanybb

Thượng Sỹ
Tình hình là em có 2 mặt này, màu đen, nhưng do đang đánh GA chơi 2 mặt này thấy em nó quá nhanh quá nguy hiểm, địch chưa chết mà ta đã chết trước rồi :(, nên muốn giao lưu mặt nào mềm hơn :D
Có thể giao lưu 1 -1, 2-2 hoặc 2 mặt này đổi 1 mặt cũng được , ưu tiên màu đen , tại em chơi FH đen :)


Xiom Sigma II pro , em nó bị 1 sẹo nhỏ ko đáng kể.

View attachment 77475 View attachment 77476 View attachment 77477 View attachment 77478

Evolution MX-S ( mặt này hơi nhỏ, anh em có thể lấy về test thử trước khi hàng nhập về VN )

View attachment 77481 View attachment 77482

Liên hệ : O1 663 556 822
Giao luu xiom4 Euro ko bạn
 

hoangkhanh

Thượng Sỹ
Tình hình là em có 2 mặt này, màu đen, nhưng do đang đánh GA chơi 2 mặt này thấy em nó quá nhanh quá nguy hiểm, địch chưa chết mà ta đã chết trước rồi :(, nên muốn giao lưu mặt nào mềm hơn :D
Có thể giao lưu 1 -1, 2-2 hoặc 2 mặt này đổi 1 mặt cũng được , ưu tiên màu đen , tại em chơi FH đen :)


Xiom Sigma II pro , em nó bị 1 sẹo nhỏ ko đáng kể.

View attachment 77475 View attachment 77476 View attachment 77477 View attachment 77478

Evolution MX-S ( mặt này hơi nhỏ, anh em có thể lấy về test thử trước khi hàng nhập về VN )

View attachment 77481 View attachment 77482

Liên hệ : O1 663 556 822
giao lưu em này ko bác, mới đánh nửa tháng, và mềm mại đúng yêu cầu của bác
12722238_905644309552558_1379978481_o.jpg
12837634_905644369552552_325500321_o.jpg
 

Bình luận từ Facebook

Top