Diễn đàn có thể đóng!!!

SM2

Super Moderators
Theo thông tin chưa chính thức, kinh phí nuôi diễn đàn hàng tháng chủ yếu từ cá nhân, không có nguồn duy trì ổn định. Do vậy, khả năng diễn đàn sẽ đóng và chuyển sang chế độ tĩnh để lưu trữ lượng thông tin rất hữu ích của làng bóng bàn Việt Nam. Các thành viên vẫn có thể xem nội dung diễn đàn đã có mà không thể bình luận.
Anh em tranh thủ vào chém trước khi bi đóng.

Link hoạt động bên FB:
https://www.facebook.com/groups/diendanbongbanvietnam
 

VPSV

Đại Uý
Theo thông tin chưa chính thức, kinh phí nuôi diễn đàn hàng tháng chủ yếu từ cá nhân, không có nguồn duy trì ổn định. Do vậy, khả năng diễn đàn sẽ đóng và chuyển sang chế độ tĩnh để lưu trữ lượng thông tin rất hữu ích của làng bóng bàn Việt Nam. Các thành viên vẫn có thể xem nội dung diễn đàn đã có mà không thể bình luận.
Anh em tranh thủ vào chém trước khi bi đóng.

Link hoạt động bên FB:
https://www.facebook.com/groups/diendanbongbanvietnam
Bác này làm Super mod thì xem như là thông báo chính thức làm anh em hoang mang nhể... hay là bác lập 1 thớt thảo luận nên tiếp tục mở hay khóa diễn đàn, nếu anh em cô chú bác bầu chọn duy trì thì mình bàn tiếp đối sách nguồn thu... diễn đàn có ích mà, cũng ko thể so group fb với diễn đàn đc bởi tính năng và hỗ trợ khác nhau
 
Bác này làm Super mod thì xem như là thông báo chính thức làm anh em hoang mang nhể... hay là bác lập 1 thớt thảo luận nên tiếp tục mở hay khóa diễn đàn, nếu anh em cô chú bác bầu chọn duy trì thì mình bàn tiếp đối sách nguồn thu... diễn đàn có ích mà, cũng ko thể so group fb với diễn đàn đc bởi tính năng và hỗ trợ khác nhau
Tôi ủngr hộ việc duy trì diễn đàn. Ở đây tôi có nhiều người bạn thật hơn và nhiều thứ để theo dõi dễ hơn fb.
Hóng các bác bàn tiếp.
 

Hangruoi

Super Moderators
Staff member
Thông tin này là chính xác, thời thế - thế thời đã thay đổi. Diễn đàn đã hoàn thành nhiệm vụ đưa phong trào bóng bàn Việt Nam phát triển.
Giờ đã đến lúc nghỉ hưu, nhường thế hệ trẻ năng động & tài giỏi hơn :)
 

Bình luận từ Facebook

Top