Đam mê tốc độ (Need for speed)

VPSV

Đại Uý
Ko ra sân thì mình chơi trò khác. Tìm điểm tương đồng của cốt vợt và xe đua :cool::cool::cool: (sẽ kiếm tiếp nếu các bác ủng hộ...)

Bugatti Divo 2.png
Ford GT 2.png
 

Bình luận từ Facebook

Top