Câu lạc bộ thôn Hoàng nâng cấp bàn và rải thảm

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
Vài hình ảnh để anh em ngắm, giờ đã đạt tiêu chuẩn Quốc tế. Mời anh em tới giao lưu :)
20200827_165725.jpg
20200830_192606.jpg
 

Bình luận từ Facebook

Top