Cập nhập hạng mới của VĐV qua từng vòng đấu

hiepasc

MOD Bắc Ninh
Danh sách VĐV có thay đổi hạng qua vòng 1 - Bắc Ninh Premiership 2015.

1 - Trịnh Đăng Thành ( Yên Mẫn ) 1706 ( C2) - 1696 ( D1)
2 - Nguyễn Như Hiển ( Giang Nam ) 1905 ( B2) - 1895 ( C1)
3 - Nguyễn Kim Việt ( Từ Sơn ) 1898 ( C1) - 1916 ( B2)
4 - Nguyễn Khắc Thiệu ( Xóm Đồng ) 1601 ( D1) - 1591 ( D2)
5 - Vũ Sỹ Chiển ( Suối Hoa ) 1700 ( D1) - 1710 ( C2)
 
Last edited:
  • Like
Reactions: tkh

hiepasc

MOD Bắc Ninh
Danh sách VĐV có thay đổi hạng qua vòng 2 - Bắc Ninh Premiership 2015.

1 - Trịnh Đăng Thành ( D1)
2 - Nguyễn Như Hiển 1895 ( C1)
3 - Nguyễn Kim Việt( B2)
4 - Nguyễn Khắc Thiệu ( Xóm Đồng ) ( D2)
5 - Nguyễn Chí Thanh ( YNA) - D1
6 - Trần Văn Trung ( Đoàn Kết ) - C2
7 - Nguyễn Minh Đức ( Giang Nam ) - D1
 

hiepasc

MOD Bắc Ninh
Danh sách VĐV có thay đổi hạng qua vòng 3 so với hạng gốc đầu năm và VĐV có tên sẽ thi đấu theo hạng mới vào vòng tiếp theo.

1 - Nguyễn Kim Việt( B2)
2 - Nguyễn Khắc Thiệu ( Xóm Đồng ) ( D2)
3 - Nguyễn Chí Thanh ( YNA) - D1
4 - Trần Văn Trung ( Đoàn Kết ) - C2
5 - Nguyễn Doãn Thường ( Trà Xuyên ) - E
6 - Vũ Sỹ Chiển ( Suối Hoa ) - C2


Danh sách chưa hết sec cập nhập full sau khi có biên bản đầy đủ
 
Last edited:

hiepasc

MOD Bắc Ninh
1 - Đội Giang Nam
- Nguyễn Bá Hiển = C1

2 - Trà Xuyên
- Nguyễn Lâm = E
- Quang Phục = E
- Doãn Thường = E

3 - Quế Võ - Không có biến động so với đầu mùa

4 - Từ Sơn = Kim Việt = B2

5 - Thị Cầu = Không

6 - Đoàn Kết
- Trần Văn Trung = C2

7 - Xóm Đồng
- Nguyên Khắc Thiệu =D2

8 - Yên Mẫn = Không

9 - YNA
- Nguyễn Chí Thanh = D1
- Nguyễn Ngọc Hưng = C1

10 - Châm Khê = Không

11 - Hòa Đình = không

12 - Suối Hoa = Không
 

hiepasc

MOD Bắc Ninh
BTC đề nghị các đội theo dõi bảng cập nhập điểm số cá nhân để kịp thời phát hiện những sai xót, báo về BTC để được chỉnh sửa nhé ! Theo quy định nếu không báo hoặc báo mà không có căn cứ cụ thể BTC sẽ không chỉnh sửa được nhé.

Kính báo !

BTC xin cám ơn các VĐV của đội Trà Xuyên, Hòa Đình, Từ Sơn. Đã luôn cử người theo dõi và phản ánh về BTC những sai lệch để BTC chỉnh sửa kịp thời. Rất mong các đội khác chú ý.
 

hiepasc

MOD Bắc Ninh
Những VĐV có thay đổi hạng so với đầu mùa , các đội cập nhập để chuẩn bị vòng 7 nhé

1 - Giang Nam
- Nguyễn Minh Đức C2 > D1
- Vũ Đức Đạt C2 > C1

2 - Trà Xuyên
- Nguyễn Văn Viên E > D2
- Nguyễn Doãn Thường D2 > E
- Nguyễn Quang Phục D2 > E

3 - Quế Võ

4 - Từ Sơn
- Nguyễn Kim Việt C1 > B2

5 - Thị Cầu
- Nguyễn Thế Anh C2 - C1

6 - Đoàn Kết
- Trần Văn Trung D1 > C2

7 - Xóm Đồng
- Nguyễn Khắc Thiệu D1 > D2

8 - Yên Mẫn
- Trịnh Đăng Thành C2 > D1

9 - YNA
- Nguyễn Chí Thanh D2 > D1
- Nguyễn Ngọc Hưng C2 > C1

10 - Châm Khê
- Nguyễn Công Toàn D2 > E

11 - Hòa Đình

12 - Suối Hoa

* Không có tên là không có thay đổi về hạng so với đầu mùa
 
Last edited:

ruoubakich

Trung Tá
Mình rất hoan nghênh cách làm của Hiệp . Ở các tỉnh có nhiều nhân tố như Hiệp thì hay biết mấy . Có tỉnh giải đang diễn ra nhưng cũng không cập nhật kết quả , thật đáng buồn .
 

hiepasc

MOD Bắc Ninh
Những VĐV có thay đổi hạng so với đầu mùa , các đội cập nhập để chuẩn bị vòng 8 nhé

1 - Giang Nam
- Vũ Đức Đạt C2 > C1

2 - Trà Xuyên
- Nguyễn Doãn Thường D2 > E
- Nguyễn Quang Phục D2 > E

3 - Quế Võ

4 - Từ Sơn
- Nguyễn Kim Việt C1 > B2

5 - Thị Cầu
- Nguyễn Quang Ninh D1- C2

6 - Đoàn Kết
- Trần Văn Trung D1 > C2

7 - Xóm Đồng
- Nguyễn Khắc Thiệu D1 > D2

8 - Yên Mẫn
- Trịnh Đăng Thành C2 > D1
- Lê Hoàng Anh D1 > D2

9 - YNA
- Nguyễn Chí Thanh D2 > D1
- Nguyễn Ngọc Hưng C2 > C1

10 - Châm Khê
- Nguyễn Công Toàn D2 > E

11 - Hòa Đình

12 - Suối Hoa
- Nguyễn Sỹ Chiển D1- C2

* Không có tên là không có thay đổi về hạng so với đầu mùa
 

hiepasc

MOD Bắc Ninh
Những VĐV có thay đổi hạng so với đầu mùa , các đội cập nhập để chuẩn bị vòng 9 nhé
* Không có tên là không có thay đổi về hạng so với đầu mùa *

1 - Giang Nam
- Vũ Đức Đạt C2 > C1
- Nguyễn Quốc Vinh C2 > C1

2 - Trà Xuyên
- Nguyễn Doãn Thường D2 > E
- Nguyễn Quang Phục D2 > E

3 - Quế Võ
- Nguyễn Xuân Trung D2 > E

4 - Từ Sơn
- Nguyễn Kim Việt C1 > B2

5 - Thị Cầu
- Nguyễn Quang Ninh D1- C2
- Nguyễn Thế Anh C2 > C1

6 - Đoàn Kết
- Trần Văn Trung D1 > C2

7 - Xóm Đồng
- Nguyễn Khắc Thiệu D1 > D2

8 - Yên Mẫn
- Trịnh Đăng Thành C2 > D1
- Lê Hoàng Anh D1 > D2

9 - YNA
- Nguyễn Chí Thanh D2 > D1
- Nguyễn Ngọc Hưng C2 > C1

10 - Châm Khê
- Nguyễn Công Toàn D2 > E

11 - Hòa Đình

12 - Suối Hoa
- Nguyễn Sỹ Chiển D1- C2

* Không có tên là không có thay đổi về hạng so với đầu mùa
 

hiepasc

MOD Bắc Ninh
Những VĐV có thay đổi hạng so với đầu mùa , các đội cập nhập để chuẩn bị vòng đấu cuối cùng của mùa giải
Bắc Ninh premiership 2015 tranh CUP Doublefish
* Không có tên là không có thay đổi về hạng so với đầu mùa *

1 - Giang Nam
- Vũ Đức Đạt C2 > C1

2 - Trà Xuyên
- Nguyễn Doãn Thường D2 > E
- Nguyễn Quang Phục D2 > E

3 - Quế Võ
- Nguyễn Xuân Trung D2 > E
- Nguyễn Đăng Hiệp D2 > D1

4 - Từ Sơn
- Nguyễn Kim Việt C1 > B2

5 - Thị Cầu
- Nguyễn Quang Ninh D1- C2
- Nguyễn Thế Anh C2 > C1

6 - Đoàn Kết

7 - Xóm Đồng
- Nguyễn Khắc Thiệu D1 > D2

8 - Yên Mẫn
- Trịnh Đăng Thành C2 > D1
- Lê Hoàng Anh D1 > D2

9 - YNA
- Nguyễn Chí Thanh D2 > D1
- Nguyễn Ngọc Hưng C2 > C1

10 - Châm Khê
- Nguyễn Công Toàn D2 > E

11 - Hòa Đình
- Nguyễn Văn Lương D2>D1
- Vũ Đức Phát D1 > C2

12 - Suối Hoa


* Không có tên là không có thay đổi về hạng so với đầu mùa
 

Bình luận từ Facebook

Top