Hà Nội Cần mua Treiber Q!

backhand-ghost

Đại Tá
Đọc bài Hội Treiber của bác @backhand-ghost cuốn quá, có bác nào có Treiber Q cũ từ 86-88g bán em test với ạ, hình thức ổn là được không cần như mới hay vảy viếc gì đâu ạ. Tks.
Giờ bóng to hơn, kiến nghị là đán phải với mặt cứng một chút, tôi đang đánh FH với T05, khá ổn. Bác nếu ko chơi Ten, thì kiếm cái mẹt có độ cứng ~ là đc.
 

Bình luận từ Facebook

Top