BTC GIẢI BÓNG BÀN GÀ CON THÔNG BÁO! !

TuanHai

Thượng Sỹ
BTC gà con xem xét tổ chức giẢi siêu gà con lần thứ nhất nhỉ??? Lấy nhất, nhì, ba, tư của lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba và lần thứ tư = 16 vđv, bốc thăm chia lam 4 bảng(trong đó mặc định 4 hạt giống là bốn vđv đoạt giải nhất của bốn lần gà con) oánh vòng tròn lấy nhất nhì của từng bảng và oánh tiếp giai đoạn hai
Ý tưởng của bác @meorubi_nittaku hay đấy @giaoluu bố trí tổ chức?
 

tangdung

Đại Tá
Theo mình thì kg nên, hiện nay đã lắm thể loại Lợn siêu nạc, siêu nhân, ảo tưởng sức manh ... Giải Gà mục đích là sân chơi rộng rãi từ Z - E đừng Siêu để mất nét đẹp của Giải
 

Bình luận từ Facebook

Top