Bỏ thông báo bài viết mới qua email

Hangruoi

Super Moderators
Staff member
Có thành viên hỏi về nội dung này, tôi hướng dẫn bỏ thông báo bài viết mới qua email như sau:
- Bấm vào tên nick.
- Chọn menu Preferences.
- Bỏ mấy cái tick là xong.

20190330_112224.png

20190330_111616.png
 

Bình luận từ Facebook

Top