Bảng xếp hạng các VĐV mùa giải năm 2015

hiepasc

MOD Bắc Ninh
Các VĐV đã có điểm được giữ nguyên theo điểm số của năm 2014 ở vòng đấu cuối cùng.


Những VĐV mới sẽ được BTC xếp theo các VĐV tương đương.

Các VĐV của Từ Sơn : Sẽ cập nhập sau khi có tên đầy đủ
1 - Sơn
2 - Cảnh
3 - Bình
4 - Quân
5 - Tiến
6 - Bình
7 - Tuệ
8 - Vinh
9 - ...
 

hiepasc

MOD Bắc Ninh
DANH SÁCH CÁC ĐỘI VÀ ĐIỂM SỐ CỦA TỪNG THÀNH VIÊN THAM DỰ BẮC NINH PREMIERSHIP 2015 - TRANH CUP DOUBLE FISH
1 Đội trưởng : Lê Minh Đức 0912467331 - SN 1977
1 Giang Nam Lê Đức Minh 1982 D2 1551
2 Giang Nam Lê Minh Đức 1977 C1 1860
3 Giang Nam Nguyễn Minh Đức 1986 C2 1720
4 Giang Nam Phạm Văn Thủy 1976 D1 1660
5 Giang Nam Vũ Đức Đạt 1988 C2 1772
6 Giang Nam Nguyễn Như Hiển 1996 B2 1905
7 Giang Nam Nguyễn Quốc Vinh 1988 C2 1784

2 Đội trưởng Nguyễn Quang Phục 0915843184 SN 1959
1 Trà Xuyên Nguyễn Lâm 1957 D2 1547
2 Trà Xuyên Nguyễn Văn Viên 1975 E 1497
3 Trà Xuyên Nguyễn Doãn Thường 1958 D2 1515
4 Trà Xuyên Nguyễn Minh Quân 1981 E 1472
5 Trà Xuyên Nguyễn Đức Dương 1977 E 1435
6 Trà Xuyên Nguyễn Quang Phục 1959 D2 1533

3 Đội trưởng : Nguyễn Bá Tâm 0947893567 SN 1976
1 Quế Võ II Nguyễn Bá Tâm 1976 D2 1597
2 Quế Võ II Nguyễn Đăng Hiệp 1999 D2 1550
3 Quế Võ II Hồ Viết Nam E 1450
4 Quế Võ II Nguyễn Xuân Chung 1965 D2 1550
5 Quế Võ II Vũ Văn Đoàn 1969 D1 1666

4 Đội trưởng : Nguyễn Duy Vinh 0948 128 228 - SN 1960
1 Từ Sơn Nguyễn Duy Vinh 1960 D2 1550
2 Từ Sơn Nguyễn Kim Việt 1991 C1 1898
3 Từ Sơn Nguyễn Hồng Sơn 1981 C2 1750
4 Từ Sơn Nguyễn Hồng Giang 1980 D2 1550
5 Từ Sơn Nguyễn Thạc Cảnh 1981 D1 1650
6 Từ Sơn Đặng Đình Tùng 1984 D2 1550
7 Từ Sơn Đặng Đình Quân 1986 E 1450
8 Từ Sơn Nguyễn Phụ Hồng 1981 E 1450

5 Đội trưởng : Nguyễn Văn Thưởng 0942943789/0947901456 (NS1973)
1 Thị Cầu Đào Tuấn Anh ( Tuấn) 1982 D2 1505
2 Thị Cầu Nguyễn Quang Ninh 1988 D1 1687
3 Thị Cầu Nguyễn Văn Thưởng 1973 B1 2014
4 Thị Cầu Nguyễn Hải Minh E 1450
5 Thị Cầu Nguyễn Phương Lan 1973 D2 1550
6 Thị Cầu Nguyễn Thế Anh 1984 C2 1737

6 Đội trưởng : Nguyễn Văn Cư 0972470648 (SN 1947)
1 Đoàn Kết Nguyễn Văn Cư 1947 D2 1550
2 Đoàn Kết Vũ Đức Phát 1961 D1 1652
3 Đoàn Kết Nguyễn Ngọc Chương 1980 D2 1555
4 Đoàn Kết Trần Văn Trung 1995 D1 1696
5 Đoàn Kết Nguyết Tất Việt 1997 D2 1525
6 Đoàn Kết Nguyễn Văn Thiết 1995 D2 1550

7 Đội trưởng : Đỗ Hữu Phượng - 01634975311 - SN : 1950
1 Xóm Đồng Đỗ Hữu Phượng 1958 D1 1650
2 Xóm Đồng Đỗ Quang Đức(Bình) 1960 E 1450
3 Xóm Đồng Ngô Thế Tâm 1952 D2 1550
4 Xóm Đồng Nguyễn Văn Quyết 1960 D2 1550

8 Đội trưởng : Nguyễn Trọng Hiệp - Sn 1972 - 0972 660898 (SN1972)
1 Yên Mẫn Nguyễn Trọng Hiệp 1972 D1 1633
2 Yên Mẫn Lê Hoàng Anh 1999 D1 1624
3 Yên Mẫn Hoàng Anh Tuấn 1981 D1 1673
4 Yên Mẫn Trịnh Đăng Thành 1982 C2 1706
5 Yên Mẫn Nguyễn Đăng Nghĩa 1982 D2 1573
6 Yên Mẫn Nguyễn Đức Trường 1989 D1 1631

9 Nguyễn Bình Quang - Đội trưởng - 0914727588 (SN1965)
1 YNA Vũ Văn Thắng 1978 C1 1854
2 YNA Vũ Văn Trường 1997 C2 1747
3 YNA Nguyễn Bình Quang 1965 D1 1657
4 YNA Đoàn Văn Toán 1964 C1 1803
5 YNA Vũ Văn Dũng 1970 C1 1750
6 YNA Vũ Văn Tuấn 1976 C1 1892
7 YNA Nguyễn Ngọc Hưng 1988 C2 1751

10 Nguyễn Công Toàn - SN : 1981 - ĐT : 0904979169 - 0988411999
1 Châm Khê Nguyễn Công Toàn 1982 D2 1539
2 Châm Khê Nguyễn Trọng Đạt 1978 D1 1664
3 Châm Khê Lê Văn Hải 1979 D1 1666
4 Châm Khê Nguyễn Trọng Chiến E 1450
6 Châm Khê Nguyễn Trọng Lưu 1962 E 1450
7 Châm Khê Nguyễn Công Thành 1985 E 1478

11 Đỗ Văn Mạnh ( Đội trưởng ) - SN : 1966 - ĐT: 0976105295
1 Hòa Đình Đỗ Văn Mạnh 1966 E 1450
2 Hòa Đình Nguyễn Văn Cường 1982 C2 1702
3 Hòa Đình Nguyễn Văn Toàn 1973 D2 1538
4 Hòa Đình Nguyễn Hoàng Anh 1982 D2 1550
5 Hòa Đình Nguyễn Văn Hiếu 1985 E 1450
6 Hòa Đình Nguyễn Văn Lương 1982 D2 1574
7 Hòa Đình Nguyễn Trường Sinh 1982 E 1450

12 Vũ Sỹ Chiển - Đội trưởng 0944756585 (SN 1961)
1 Suối Hoa Vũ Sỹ Chiển 1964 D1 1700
2 Suối Hoa Đào Hoàng Việt E 1450
3 Suối Hoa Nguyễn Văn Quang 1969 D2 1550
4 Suối Hoa Nguyễn Văn Tuấn 1967 E 1450
5 Suối Hoa Nguyễn Văn Hạnh D1 1650
6 Suối Hoa Nguyễn Đình Tăng E 1450
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top