Kết quả tìm kiếm

 1. DucCat

  Đức Yên Lãng:Phòng tập bóng bàn cho mọi người tại 44-46 Yên Lãng-Hà Nội!

  Nhận dạy bóng bàn cho mọi lứa tuổi từ cơ bản đến nâng cao giá rẻ và chất lượng! Học phí:1h/150k, 1h30/200k, 2h/230k! Đóng cả khóa 3 tháng tuần 2 buổi cả khóa tặng 2 buổi! Đóng cả khóa 3 tháng tuần 3 buổi cả khoá tặng 3 buổi! Riêng đóng cả khóa 3 tháng tuần 4 buổi cả khóa tặng 5 buổi! Địa...
 2. DucCat

  Đức Yên Lãng:Phòng tập bóng bàn cho mọi người tại 44-46 Yên Lãng-Hà Nội!

  Thế thì mình chịu,thế thì đổi sang tay ko thuận xuống trình E ngay!
 3. DucCat

  0914.879.551-090.456.3721

  0914.879.551-090.456.3721
 4. DucCat

  Đức Yên Lãng:Phòng tập bóng bàn cho mọi người tại 44-46 Yên Lãng-Hà Nội!

  Nhận dạy bóng bàn từ cơ bản đến nâng cao giá rẻ và chất lượng! Phòng tập rộng 50m2,có máy bắn bóng và điều hoà! Đóng tiền theo khóa,khoá học tuần 2 buổi tặng 2 buổi! Đóng tiền theo khóa,khoá học tuần 3 buổi tặng 3 buổi! Riêng đóng tiền theo khóa,khoá học tuần 4 buổi tặng 5 buổi! Địa chỉ: 44-46...
 5. DucCat

  Đức Yên Lãng:Phòng tập bóng bàn cho mọi người tại 44-46 Yên Lãng-Hà Nội!

  Nhận dạy bóng bàn từ cơ bản đến nâng cao! Địa chỉ:44-46 yên lãng! 1h/150.000đ 1h30/200.000đ! 2h/230.000đ! ĐT:090.456.3721-091.9018.092-0914.879.551-0945.842.400-098.567.1684!
 6. DucCat

  Đức Yên Lãng:Phòng tập bóng bàn cho mọi người tại 44-46 Yên Lãng-Hà Nội!

  Nhận dạy bóng bàn từ cơ bản đến nâng cao giá rẻ và chất lượng,Phòng tập rộng 50m2 và có điều hoà! Đóng tiền khóa 3 tháng học tuần 2 buổi tặng 2 buổi Đóng tiền khóa 3 tháng học tuần 3 buổi tặng 3 buổi Riêng đóng tiền khóa 3 tháng học tuần 4 buổi tặng 5 buổi Địa chỉ: 44-46 Yên Lãng - Láng Hạ...
 7. DucCat

  Đức Yên Lãng:Phòng tập bóng bàn cho mọi người tại 44-46 Yên Lãng-Hà Nội!

  Nhận dạy bóng bàn từ cơ bản đến nâng cao giá rẻ và chất lượng,Phòng tập rộng 50m2 và có điều hoà! Đóng tiền khóa 3 tháng học tuần 2 buổi tặng 2 buổi Đóng tiền khóa 3 tháng học tuần 3 buổi tặng 3 buổi Riêng đóng tiền khóa 3 tháng học tuần 4 buổi tặng 5 buổi Địa chỉ: 44-46 Yên Lãng - Láng Hạ...
 8. DucCat

  Đức Yên Lãng:Phòng tập bóng bàn cho mọi người tại 44-46 Yên Lãng-Hà Nội!

  Nhận dạy bóng bàn từ cơ bản đến nâng cao giá rẻ và chất lượng! Phòng tập rộng 50m2,có máy bắn bóng và điều hoà! Đóng tiền theo khóa,khoá học tuần 2 buổi tặng 2 buổi! Đóng tiền theo khóa,khoá học tuần 3 buổi tặng 3 buổi! Riêng đóng tiền theo khóa,khoá học tuần 4 buổi tặng 5 buổi! Địa chỉ: 44-46...
 9. DucCat

  Đức Yên Lãng:Phòng tập bóng bàn cho mọi người tại 44-46 Yên Lãng-Hà Nội!

  Nhận dạy bóng bàn từ cơ bản đến nâng cao giá rẻ và chất lượng! Phòng tập rộng 50m2,có máy bắn bóng và điều hoà! Đóng tiền theo khóa,khoá học tuần 2 buổi tặng 2 buổi! Đóng tiền theo khóa,khoá học tuần 3 buổi tặng 3 buổi! Riêng đóng tiền theo khóa,khoá học tuần 4 buổi tặng 5 buổi! Địa chỉ: 44-46...
 10. DucCat

  Đức Yên Lãng:Phòng tập bóng bàn cho mọi người tại 44-46 Yên Lãng-Hà Nội!

  Nhận dạy bóng bàn từ cơ bản đến nâng cao giá rẻ và chất lượng! Phòng tập rộng 50m2,có máy bắn bóng và điều hoà! Đóng tiền theo khóa,khoá học tuần 2 buổi tặng 2 buổi! Đóng tiền theo khóa,khoá học tuần 3 buổi tặng 3 buổi! Riêng Đóng tiền theo khóa,khoá học tuần 4 buổi tặng 5 buổi! Địa chỉ: 44-46...
 11. DucCat

  Đức Yên Lãng:Phòng tập bóng bàn cho mọi người tại 44-46 Yên Lãng-Hà Nội!

  Nhận dạy bóng bàn từ cơ bản đến nâng cao giá rẻ và chất lượng! Phòng tập rộng 50m2, có máy bắn bóng và điều hoà! Đóng tiền theo khóa,khoá học 2 buổi tặng 2 buổi! Đóng tiền theo khóa,khoá học 3 buổi tặng 3 buổi! Riêng đóng tiền theo khóa,khoá học 4 buổi tặng 5 buổi! Địa chỉ:44-46 yên lãng-Hà...
 12. DucCat

  Đức Yên Lãng:Phòng tập bóng bàn cho mọi người tại 44-46 Yên Lãng-Hà Nội!

  Nhận dạy bóng bàn từ cơ bản đến nâng cao giá rẻ! Phòng tập bóng bàn rộng 50m2, có máy bắn bóng và điều hoà! Đóng tiền theo khóa,khoá học 2 buổi tặng 2 buổi! Đóng tiền theo khóa,khoá học 3 buổi tặng 3 buổi! Riêng đóng tiền theo khóa,khoá học 4 buổi tặng 5 buổi! Địa chỉ:44-46 yên lãng-Hà Nội...
 13. DucCat

  Đức Yên Lãng:Phòng tập bóng bàn cho mọi người tại 44-46 Yên Lãng-Hà Nội!

  Nhận dạy bóng bàn từ cơ bản đến nâng cao giá rẻ! Phòng tập bóng bàn rộng 50m2, có máy bắn bóng và điều hoà! Đóng tiền theo khóa,khoá học 2 buổi tặng 2 buổi Đóng tiền theo khóa,khoá học 3 buổi tặng 3 buổi Riêng đóng tiền theo khóa,khoá học 4 buổi tặng 5 buổi Địa chỉ:44-46 Yên Lãng - Láng Hạ...
 14. DucCat

  Đức Yên Lãng:Phòng tập bóng bàn cho mọi người tại 44-46 Yên Lãng-Hà Nội!

  Nhận dạy bóng bàn cho mọi lứa tuổi từ cơ bản đến nâng cao giá rẻ và chất lượng! Học phí:1h/150k, 1h30/200k, 2h/230k! Đóng cả khóa 3 tháng tuần 2 buổi tặng 2 buổi! Đóng cả khóa 3 tháng tuần 3 buổi tặng 3 buổi! Riêng đóng cả khóa 3 tháng tuần 4 buổi tặng 5 buổi...
 15. DucCat

  Đức Yên Lãng:Phòng tập bóng bàn cho mọi người tại 44-46 Yên Lãng-Hà Nội!

  Nhận dạy bóng bàn cho mọi lứa tuổi từ cơ bản đến nâng cao!Phòng tập điều hoà,rộng 50m2! ĐC:44-46 Yên Lãng-Hà Nội! ĐT:090.456.3721-098.567.1684-0914.879.551-091.9018.092-0945.842.400!
 16. DucCat

  Đức Yên Lãng:Phòng tập bóng bàn cho mọi người tại 44-46 Yên Lãng-Hà Nội!

  Nhận dạy bóng bàn cho mọi lứa tuổi từ cơ bản đến nâng cao!Phòng tập điều hoà,rộng 50m2! ĐC:44-46 Yên Lãng-Hà Nội! ĐT:090.456.3721-098.567.1684-0914.879.551-091.9018.092-0945.842.400!
 17. DucCat

  Đức Yên Lãng:Phòng tập bóng bàn cho mọi người tại 44-46 Yên Lãng-Hà Nội!

  Phòng tập bóng bàn Minh Đức tuyển sinh các lớp học bóng bàn cho mọi lứa tuổi từ cơ bản -> nâng cao!Dạy tất cả các ngày trong tuần! Học cơ bản : 130k/h! Học nâng cao:150k/h! Nếu học 2 người: Học cơ bản:150k/h! Học nâng cao:170k/h! Nếu đóng tiền theo khóa 3 tháng sẽ đc tính như sau: Học 1 người...
Top