Kết quả tìm kiếm

  1. X

    Bản tin CLB BB Giảng Võ

    CLB BB Giảng Võ nằm trong khuôn viên trường Trung học Giảng Võ, Phố Trần Huy Liệu, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội Tổng số bàn: 12 (1 bàn dùng để dạy bóng bàn) Trình độ cao nhất: Tầm giữa C theo cách phân loại diễn đàn bongban.org Trình độ thấp nhất: Dưới hạng D diễn đàn tầm 7...
Top