Permalink for Post #2

Chủ đề: Vì sao China luôn là số 1 TG ? Đây là đáp án .