Members Following Trạng .... CÁ

 1. ! Hoqhoa

  Binh Nhì 48 from Thixabinhminh
  • Đường bóng
   0
  • Reaction score
   0
  • Điểm
   0
 2. dammebongban

  Trung Uý
  • Đường bóng
   226
  • Reaction score
   140
  • Điểm
   43
 3. dathoang

  Thượng Tá 35
  • Đường bóng
   643
  • Reaction score
   830
  • Điểm
   93
 4. docom

  Trung Uý from Ha Noi
  • Đường bóng
   271
  • Reaction score
   204
  • Điểm
   43
 5. drsan

  Thượng Tá
  • Đường bóng
   804
  • Reaction score
   927
  • Điểm
   93
 6. el.nino89

  Binh Nhì 34
  • Đường bóng
   7
  • Reaction score
   5
  • Điểm
   3
 7. joeryuk

  Trung Uý 34
  • Đường bóng
   558
  • Reaction score
   192
  • Điểm
   43
 8. không tưởng thiền sư

  Trung Sỹ 45 from sa đéc
  • Đường bóng
   71
  • Reaction score
   44
  • Điểm
   18
 9. kubin

  Đại Tá 35 from Hải Dương
  • Đường bóng
   1,667
  • Reaction score
   666
  • Điểm
   113
 10. Linh Bóng bàn

  Binh Nhì 24
  • Đường bóng
   1
  • Reaction score
   0
  • Điểm
   3
 11. lxnghia

  Binh Nhì 42
  • Đường bóng
   4
  • Reaction score
   1
  • Điểm
   3
 12. Mhquang

  Trung Uý 44 from Hà Nội
  • Đường bóng
   323
  • Reaction score
   186
  • Điểm
   43
 13. money12

  Đại Tá
  • Đường bóng
   253
  • Reaction score
   22
  • Điểm
   113
 14. Namdinh

  Thượng Sỹ 34
  • Đường bóng
   122
  • Reaction score
   53
  • Điểm
   28
 15. nb.toan

  Thượng Tá 53 from TP. HCM
  • Đường bóng
   840
  • Reaction score
   773
  • Điểm
   93
 16. ndc

  Binh Nhì 45
  • Đường bóng
   4
  • Reaction score
   2
  • Điểm
   3
 17. Ngocson94

  Binh Nhì 29
  • Đường bóng
   12
  • Reaction score
   4
  • Điểm
   3
 18. Pham Van Quang

  Binh Nhì 24
  • Đường bóng
   0
  • Reaction score
   0
  • Điểm
   0
 19. Phúc Đăng

  Binh Nhì 36
  • Đường bóng
   0
  • Reaction score
   0
  • Điểm
   0
 20. pingpongct

  Binh Nhất 39
  • Đường bóng
   32
  • Reaction score
   10
  • Điểm
   8
Top