Tieubachlong93

Tin nhắn hồ sơ Latest activity Các bài đăng Giới thiệu

 • "" Bóng bàn và bóng chúa""
  Chúa ơi!
  Cúi xin người tha tội
  Con là người ko thể ko chơi
  Con đâu được như chúa cao siêu
  Có bao giờ biết đánh bóng đâu
  Chúa ơi. Nếu người giáng thế
  Người làm sao câm lặng trước bóng
  Thế giới như một thiên đàng
  Để con tôn thờ bóng bàn hơn bóng chúa
  Chúng nó chơi bóng trước cổng thiên đàng
  Chúa nhìn ra, chúa bảo bầy con chiên
  Chúng nó chơi bóng chúa cũng thèm
  Ai đã làm mờ sắc thần linh
  Con là người ko thể ko choi.
  Chúa ơi!
  Cúi xin người tha tội!
  (Xin mơi truy cập vào hai tanqd để đọc những dòng cảm xuc về niềm đam mê bóng bàn - Thank you)
 • Đang tải…
 • Đang tải…
 • Đang tải…
Top