son_lindam

Bắt đầu chơi bóng bàn từ năm 2012
Hiện đang chơi:
Cốt vợt Butterfly Super Zhang Jike ZLC
Mặt vợt: Forehand: Hurricane 08, Backhand: Tenergy 05
Câu lạc bộ: CT4B-Bắc Linh Đàm-Hà Nội
Vận động viên yêu thích: Ma Long, Timo Boll, Zhang Jike, Xuxin, Fan Dong; Mizu;Yanan; Malin
Thành tích:
Giải ba BB cấp CLB CT4B Linh Đàm 2013;2014
Giải ba BB cấp phường 2013
Giải ba BB Quận Thanh Xuân 2013;2014
Sinh nhật
Tháng mười hai 23
Nơi ở
Linh Đàm, Hà Nội
Gender
Male
Occupation
Kỹ Sư

Các danh hiệu

 1. 15

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted a positive reaction score of 100.
 2. 10

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 3. 10

  I Like It a Lot

  Your messages have been positively reacted to 25 times.
 4. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 5. 2

  Somebody Likes You

  Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
 6. 1

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
Top