Recent Content by Slupmi-Atled

 1. Slupmi-Atled

  Best points 2nd. division table tennis match Netherlands!

  Nếu muốn bạn vẫn có thể để lại bình luận... Mình rất thích! If you want, you can still leave a comment... I would love that! :cool:
 2. Slupmi-Atled

  Best points 2nd. division table tennis match Netherlands!

  Tiếp tục phản hồi/'thích', mọi người! Tôi rất biết ơn vì điều này... Keep giving feedback/liking the video, everyone! I am very grateful... :)
 3. Slupmi-Atled

  Best points 2nd. division table tennis match Netherlands!

  @Namanhdk Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã xem và thích! Thank you very much for watching and liking! ;)
 4. Slupmi-Atled

  Best points 2nd. division table tennis match Netherlands!

  Cảm ơn đã tìm kiếm! Nhận xét mới luôn được chào đón! Thanks for watching! New comments are always welcome! :)
 5. Slupmi-Atled

  Best points 2nd. division table tennis match Netherlands!

  @HoanTQ Cảm ơn bạn cũng vì ngón tay cái màu xanh! Thanks also for the blue thumb! :D
 6. Slupmi-Atled

  Best points 2nd. division table tennis match Netherlands!

  @tla Cảm ơn vì ngón tay cái! Thanks for the thumb up! :cool:
 7. Slupmi-Atled

  Best points 2nd. division table tennis match Netherlands!

  Bình luận vẫn được chào đón! Để cho họ đến! Comments are still welcome! Keep 'm coming! ;)
 8. Slupmi-Atled

  Best points 2nd. division table tennis match Netherlands!

  @và 10.000 người khác Cảm ơn bạn cũng đã 'thích' video! Also thanks for 'liking' the video! :D
 9. Slupmi-Atled

  Best points 2nd. division table tennis match Netherlands!

  Phản hồi rất tốt! Cũng cảm ơn vì 'thích' của bạn! Very good feedback! Thanks also for your 'like'! ;)
 10. Slupmi-Atled

  Best points 2nd. division table tennis match Netherlands!

  @thanh_chi_nc Cảm ơn vì đã 'thích' video! Thanks for your 'like'! :cool:
 11. Slupmi-Atled

  Best points 2nd. division table tennis match Netherlands!

  Nè mọi người! Lần trước tôi đã được khuyên từ bây giờ hãy đăng thông điệp của mình bằng tiếng Anh. Tất nhiên là tôi thích. ;) This time I am sharing a video with the highlights of a Dutch game in the 2nd division! Three players (Verweij, van Tijum and Terpstra) are top 100 players in the...
 12. Slupmi-Atled

  Huấn luyện bóng bàn (kiểu COVID)

 13. Slupmi-Atled

  Huấn luyện bóng bàn (kiểu COVID)

  Gửi những người bạn Việt Nam của tôi: Cảm ơn đã đăng ký kênh YouTube của tôi! Cho đến lần sau! :cool:
 14. Slupmi-Atled

  Huấn luyện bóng bàn (kiểu COVID)

  I've reached 100 subscribers, thank you all! Goal achieved, but you can still subscribe if you want! :) 'Til the next video! :cool:
 15. Slupmi-Atled

  Huấn luyện bóng bàn (kiểu COVID)

  Hi everyone, I have one last question: would you like to subscribe to my YouTube channel? I can still use some members! Click on the video, go to YouTube, log in and subscribe. ;) Thanks and see you soon!
Top