NTBB's Recent Activity

 1. NTBB đã thích bài viết của tuananh84 trong chủ đề Kỹ thuật và kinh nghiệm giật bóng xoáy xuống.

  Sợ nhất là quả bóng xoáy xuống dừng ko lao ra ngoài bàn.giật cong mông nhiều lúc như nhảy cả người lên mới qua đc lưới,ko là chỉ có giật...

  19 Tháng chín 2017 lúc 14:22
 2. NTBB đã trả lời vào chủ đề Học Bóng Bàn với Ben Larcombe (Anh quốc).

  HỌC BÓNG BÀN VỚI HLV BEN LARCOMBE - ANH QUỐC. ----------------------------------------------------------------------------------- LÀM...

  13 Tháng chín 2017 lúc 09:37
 3. NTBB đã trả lời vào chủ đề Học Bóng Bàn với Ben Larcombe (Anh quốc).

  HỌC BÓNG BÀN VỚI HLV BEN LARCOMBE - ANH QUỐC. ----------------------------------------------------------------------------------- LÀM...

  13 Tháng chín 2017 lúc 08:37
 4. NTBB đã trả lời vào chủ đề Học Bóng Bàn với Ben Larcombe (Anh quốc).

  HỌC BÓNG BÀN VỚI HLV BEN LARCOMBE - ANH QUỐC. ----------------------------------------------------------------------------------- LÀM...

  13 Tháng chín 2017 lúc 08:30
 5. NTBB đã trả lời vào chủ đề Học Bóng Bàn với Ben Larcombe (Anh quốc).

  HỌC BÓNG BÀN VỚI HLV BEN LARCOMBE - ANH QUỐC. ----------------------------------------------------------------------------------- LÀM...

  13 Tháng chín 2017 lúc 08:27
 6. NTBB đã trả lời vào chủ đề Học Bóng Bàn với Ben Larcombe (Anh quốc).

  HỌC BÓNG BÀN VỚI HLV BEN LARCOMBE - ANH QUỐC. ----------------------------------------------------------------------------------- LÀM...

  13 Tháng chín 2017 lúc 08:26
Đang tải...