Members Following NTBB

  1. Anh Còi

    Thượng Sỹ, Nam
    Đường bóng:
    134
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
  2. anh lang thang

    Trung Uý
    Đường bóng:
    171
    Đã được thích:
    180
    Điểm thành tích:
    43
  3. Apis

    Thượng Sỹ, Nam, 29
    Đường bóng:
    103
    Đã được thích:
    83
    Điểm thành tích:
    28
  4. ATACK

    Binh Nhì
    Đường bóng:
    4
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
  5. Giáng Hương

    Binh Nhì, Nữ
    Đường bóng:
    2
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
  6. HoaiThuVCB

    Binh Nhì, Nữ
    Đường bóng:
    0
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
  7. HONGBBC

    Thượng Sỹ, 44
    Đường bóng:
    221
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    28
  8. jack2309

    Trung Uý, 24, from TPHCM & Binh Duong
    Đường bóng:
    431
    Đã được thích:
    169
    Điểm thành tích:
    43
  9. Ken Nguyen

    Thượng Sỹ, Nam
    Đường bóng:
    113
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
  10. KGB

    Trung Uý
    Đường bóng:
    399
    Đã được thích:
    176
    Điểm thành tích:
    43
  11. Khanh_YL_INF ZLC

    Trung Sỹ, Nam, 33
    Đường bóng:
    90
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    18
  12. lxnghia

    Binh Nhì, Nam, 37
    Đường bóng:
    4
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
  13. makoluong

    Binh Nhì, 38, from TPHCM
    Đường bóng:
    28
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    1
  14. miziru

    Thượng Tá, Nam
    Đường bóng:
    561
    Đã được thích:
    678
    Điểm thành tích:
    93
  15. Nguyễn Duy Hiến

    Binh Nhì, Nam, 46
    Đường bóng:
    11
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
  16. nguyenthanhtuan8101986

    Thượng Sỹ, 31
    Đường bóng:
    772
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
  17. Oc tieu

    Binh Nhì, Nữ, 33, from Gò vấp
    Đường bóng:
    0
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
  18. patê-củ chi

    Trung Sỹ, Nam
    Đường bóng:
    38
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    18
  19. Pingpong72

    Binh Nhất, from Hà Nội
    Đường bóng:
    39
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
  20. ptnk_triz

    Binh Nhì
    Đường bóng:
    11
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    3
Đang tải...