mebb0101

Chữ ký

Trương Minh Vũ
TK Đông Á 0102 010813
Agribank chi nhánh Bến Tre 7109 2050 48446
FH:Rasant/ten05 - TMB ZLC - BH:Hexer Duro
FH:calibra Spin - CC7 - BH:Hexer Duro
Hạnh phúc là khi cho đi mà không cần nhận lại
Hạnh phúc là khi nhìn lại có 1 người chờ đợi phía sau
Hạnh phúc là khi thương đau có 1 bờ vai che chở
Hạnh phúc là khi lầm lỡ có 1 người chịu thứ tha
Hạnh phúc là khi chia xa mà lòng vẫn gần nhau mãi mãi
Và..Hạnh phúc là..khi nhẫn nại chờ ai đó..chịu sửa sai !

Người theo dõi

Các danh hiệu

 1. 20

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been positively reacted to 250 times.
 2. 20

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!
 3. 15

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted a positive reaction score of 100.
 4. 10

  I Like It a Lot

  Your messages have been positively reacted to 25 times.
 5. 2

  Somebody Likes You

  Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
 6. 10

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 7. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 8. 1

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
Top