fujishan's Recent Activity

 1. fujishan attached a file to the thread SAL - Hugo Super Arylate - Limited Edition.

  Vì là sợi không, nên nó ghi thông số là off-. Hợp rơ giật moi xoáy, đánh an toàn. Cây của mình 88gr, dan mus xiom Vega X chơi giật xoáy...

  IMG_20200221_104456.jpg 9 Tháng tư 2020 lúc 15:58
 2. fujishan đã trả lời vào chủ đề Toàn quốc Bán mặt Evolution MXP 50 đỏ.

  Phân tích hay quá

  8 Tháng tư 2020 lúc 15:22
 3. fujishan đã trả lời vào chủ đề Toàn quốc Bán cốt vợt Nittaku Acoustic Carbon Inner Cán LGST (ST cỡ L).

  Cây ST của bạn năng 93gr, năng quá. Up phụ bạn

  6 Tháng tư 2020 lúc 14:14
 4. fujishan đã trả lời vào chủ đề Toàn quốc Bán cốt vợt Nittaku Acoustic Carbon Inner Cán LGST (ST cỡ L).

  @chaunguyen ,@Chaunguyenpac vô hốt kìa

  6 Tháng tư 2020 lúc 14:09