fbi's Recent Activity

 1. fbi đã trả lời vào chủ đề Danh sách chi tiết VĐV hạng U1700-SSL-2017.

  No GROUP B (5) 1 CLB Leâ Hoàng Phong 2 Lina's Center Đăng Vũ 3 CLB Đại Học Ngaân Haøng 4 CLB Uber Men 4T 5 HSV - U1700...

  18 Tháng tám 2017 lúc 23:02
 2. fbi đã trả lời vào chủ đề Danh sách chi tiết VĐV hạng U1700-SSL-2017.

  No GROUP A (5) 1 Passion Team 2 9x Mizuno Team 3 Moka Coffee House 4 GAS Team Trần Gia 5 Ngựa Hoang...

  18 Tháng tám 2017 lúc 23:01
 3. fbi đã trả lời vào chủ đề Danh sách chi tiết VĐV hạng U1500-SSL-2017.

  No GROUP D (7) 1 Nét Việt Team 2 CLB Lê Hồng Phong 1 3 BCHQS Quận 11 4 Ngựa Hoang 5 CLB Tí Long 1 6 Lina's Center Đăng Vũ 2 7...

  17 Tháng tám 2017 lúc 23:14
 4. fbi đã trả lời vào chủ đề Danh sách chi tiết VĐV hạng U1500-SSL-2017.

  No GROUP C (7) 1 CLB Tí Long 2 2 CLB Thống Nhất - ĐN 3 CLB Phú Nhuận 4 CLB Đại Học Ngân Hàng 2 5 sieuthibongban.vn 1 6 Đồ da...

  17 Tháng tám 2017 lúc 23:14
 5. fbi đã trả lời vào chủ đề Danh sách chi tiết VĐV hạng U1500-SSL-2017.

  No GROUP B (7) 1 Lina's Center Đăng Vũ 1 2 CLB BV 175 - MOFICO 3 Nhóm chiến hữu 4 Đá Hoa Cương Anh Ý 5 CLB Hương Tràm 2 6 GTA Team...

  17 Tháng tám 2017 lúc 23:14
 6. fbi đã trả lời vào chủ đề Danh sách chi tiết VĐV hạng U1500-SSL-2017.

  No GROUP A (7) 1 CLB Thống Nhất 2 CLB Lệ Chí 1 3 Hành Trình Bóng Bàn 4 Ceramic 5 Honey Bee Team 6 CLB Hương Tràm 1 7 Lina's Center...

  17 Tháng tám 2017 lúc 23:10
 7. fbi đã trả lời vào chủ đề Thông tin liên lạc giữa các đội tham dự SSL 2017.

  No.GROUP B-U1700 (5) 1.CLB Lê Hồng Phong 2.Lina's Center Đăng Vũ 3.CLB Đại Học Ngaân Haøng 4.CLB Uber Men 4T 5.HSV - U1700

  16 Tháng tám 2017 lúc 22:29
 8. fbi đã trả lời vào chủ đề Thông tin liên lạc giữa các đội tham dự SSL 2017.

  No.GROUP A-U1700 (5) 1.Passion Team 2.9x Mizuno Team 3.Moka Coffee House 4.GAS Team Trần Gia 5.Ngựa Hoang

  16 Tháng tám 2017 lúc 22:28
 9. fbi đã trả lời vào chủ đề Thông tin liên lạc giữa các đội tham dự SSL 2017.

  No. GROUP D (7) 1. Nét Việt Team 2. CLB Lê Hồng Phong 1 3. BCHQS Quận 11 4. Ngựa Hoang 5. CLB Tí Long 1 6. Lina's Center Đăng Vũ 2 7....

  16 Tháng tám 2017 lúc 22:26
 10. fbi đã trả lời vào chủ đề Thông tin liên lạc giữa các đội tham dự SSL 2017.

  No. GROUP C (7) 1. CLB Tí Long 2 2. CLB Thống Nhất - ĐN 3. CLB Phú Nhuận 4. CLB Đại Học Ngân Hàng 2 5. sieuthibongban.vn 1 6. Đồ da...

  16 Tháng tám 2017 lúc 22:25
 11. fbi đã trả lời vào chủ đề Thông tin liên lạc giữa các đội tham dự SSL 2017.

  No. GROUP B (7) 1. Lina's Center Đăng Vũ 1 2. CLB BV 175 - MOFICO 3. Nhóm chiến hữu 4. Đá Hoa Cương Anh Ý 5. CLB Hương Tràm 2 6. GTA...

  16 Tháng tám 2017 lúc 22:25
 12. fbi đã trả lời vào chủ đề Thông tin liên lạc giữa các đội tham dự SSL 2017.

  No. GROUP A (7) 1. CLB Thống Nhất 2. CLB Lệ Chí 1 3. Hành Trình Bóng Bàn 4. Ceramic 5. Honey Bee Team 6. CLB Hương Tràm 1 7. Lina's...

  16 Tháng tám 2017 lúc 22:24
 13. fbi đã đăng chủ đề mới.

  Thông tin liên lạc giữa các đội tham dự SSL 2017

  Thông tin liên lạc giữa các đội tham dự SSL 2017 Cập nhật theo các bảng đấu để các đội tiện việc theo dõi và trao đổi thông tin Bảng A...

  Diễn đàn: Saigon Super League 2017 (SSL)

  16 Tháng tám 2017 lúc 22:23
Đang tải...