Điểm thưởng dành cho Đệ Tử Kỳ An

Hệ thống được hỗ trợ vận hành bằng năng lực xử lý máy tính của bạn.
 1. 30
  Thưởng vào: 13 Tháng năm 2016

  I LOVE IT!

  Content you have posted has attracted 500 likes.

 2. 20
  Thưởng vào: 4 Tháng sáu 2015

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been liked 250 times.

 3. 10
  Thưởng vào: 24 Tháng tư 2015

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 4. 15
  Thưởng vào: 24 Tháng tư 2015

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 5. 5
  Thưởng vào: 7 Tháng một 2015

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 6. 10
  Thưởng vào: 7 Tháng một 2015

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 7. 2
  Thưởng vào: 2 Tháng mười 2014

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 8. 1
  Thưởng vào: 30 Tháng chín 2014

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.

Đang tải...